Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu

27, 2019

2019

Pages: 298

En finir avec le fétichisme de l’oeuvre, surmonter le mythe de l’artiste. P...
(Leszek Brogowski)

Mity. Kilka tropów
(Andrzej Kostołowski)

Podział świata sztuki i jego zniesienie
(Grzegorz Dziamski)

De- i re-mitologizacje
(Sławomir Magala)

More >

26, 2018 (wersja angielska)

2019

Pages: 214

Tablecloth. On definitions of performance
(Zbigniew Władysław Solski)

Performative character of aesthetics
(Grzegorz Dziamski)

Work of art as an event – performance restructured in imagination
(Marek Śnieciński)

Non-indisputable relations: selected relations of conceptual art and perfor...
(Andrzej Kostołowski)

More >

26, 2018

2019

Pages: 240

Tablecloth. On the definitions of performance
(Zbigniew Władysław Solski)

The performative character of aesthetics
(Grzegorz Dziamski)

An artwork as an event – performance reconstructed in imagination
(Marek Śnieciński)

Non-unquestionable relations: some links between conceptual art and perform...
(Andrzej Kostołowski)

More >

25, 2018 (wersja angielska)

2019

Pages: 274

Strony redakcyjne i spis treści
( )

When will euridice speak at least?
(Andrzej Więckowski)

Esthetics towards feminism
(Grzegorz Dziamski)

The problem of nudity, identity and growing up (in works of contemporary wo...
(Marek Śnieciński)

More >

25, 2018

2018

Pages: 275

Kiedy wreszcie przemówi Eurydyka
(Andrzej Więckowski)

Estetyka wobec feminizmu
(Grzegorz Dziamski)

Problem nagości, tożsamości i dorastania (w dziełach współczesnych artystek...
(Marek Śnieciński)

#tropy#feminizm
(Agata Szuba)

More >

24, 2017

2018

Pages: 207

A jeśli śmierci nie ma…
(Stefan Czyżewski)

Artystyczne gry ze śmiercią we współczesnej sztuce
(Marek Śnieciński)

Cierpienia młodego Borowskiego
(Andrzej Więckowski)

Wyschnięte łzy. Pamięć Zagłady w sztuce współczesnej
(Roman Nieczyporowski)

More >

23, 2017

2018

Pages: 276

Sztuka wysoka i niska
(Grzegorz Dziamski)

Antyspektakl i inne formy artystycznych zmagań ze spektakularnością
(Marek Śnieciński)

Sztuka jako spektakl. Rozważania nad komunikatem medialnym
(Agata Szuba)

Możliwości interpretacji sztuki akcyjnej
(Pavlína Morganová)

More >

22, 2016

2017

Nowoczesność w refleksji nad sztuką
(Grzegorz Dziamski)

Najnowsze nowe media i stare nowe media / Spór o definicję nowych mediów
(Roman Konik)

Alternative «nows» and «thens» to be
(Edward A. Shanken)

Generatywne początki sztuki cyfrowej
(Marcin Składanek)

More >

21, 2016

2017

Sztuka i polityka, pole dzikie
(Urszula M. Benka)

Polityka globalnego świata sztuki
(Grzegorz Dziamski)

Władza vs. sztuka w PRL-u i dziś
(Łukasz Guzek)

DE PARASITES SOCIAUX AU FAMEUX SAPEUR La désobéissance civile de l’art
(Leszek Brogowski)

More >

20, 2015

2016

Orfeusz w piekle obrazu (szkic niedokończony)
(Andrzej Więckowski)

Zmysły, ściana i dziura
(Urszula M. Benka)

Estetyczne superlatywy – kryptozniewolenia
(Janusz Krupiński)

Écrire, c’est tenir « information man » n°2
(Leszek Brogowski)

More >

19, 2015

2016

Humor i sztuka. Uwagi typ(k)ologiczne
(Andrzej Kostołowski)

Homo ridens versus homo sapiens
(Stefan Czyżewski)

Zejście z cokołu. Sztuka jako żart. Od Francisa Picabii do Maurizio Cattela...
(Grzegorz Dziamski)

Poczucie humoru w sztuce
(Sławomir Magala)

More >

18, 2014

2016

Eseistyczne meandry wokół abstrakcji
(Stefan Czyżewski)

Abstrakcyjne wariacje na kształt. O procesach, zasadach i teoriach abstraho...
(Agnieszka Bandura)

Odyseje abstrakcji. Kilka uwag o abstrakcji i duchowości
(Andrzej Kostołowski)

„Pustynia doznań bezprzedmiotowych” – nowy realizm malarski Kazimierza Male...
(Ryszard Różanowski)

More >

17, 2014

2016

Brecht et Platon: théâtre comme révolution. Défamiliarisation vs. répétitio...
(Leszek Brogowski)

Neoawangarda; wprowadzenie do sztuki współczesnej
(Grzegorz Dziamski)

Podróż do początku
(Petr Nedoma)

Camp, czyli kamp, czyli co?
(Sławomir Magala)

More >

16, 2013

2016

Uwagi o kulturze wizualnej w ujęciu socjologiczno-antropologicznym
(Krzysztof Olechnicki)

Film dokumentalny w badaniach nad globalizacją
(Adam Nobis)

Jeden film z PRL-u. Maciej Drygas jako historyk kultury?
(Małgorzata Kozubek)

Zderzenia filmu z rzeczywistością. Strategie konceptualne w filmach Józefa ...
(Elżbieta Łubowicz)

More >

15, 2013

2013

Gest Orfeusza: fotografia
(Andrzej Saj)

Archeologia modernizmu: kwestia specyfiki medium
(Krzysztof Pijarski)

Obraz wycięty z widoku. O symbolicznym znaczeniu kadru
(Elżbieta Łubowicz)

O ideale obróconym w dowcip. Fotografia kompozytowa Francisa Galtona i jej ...
(Leszek Brogowski)

More >

13–14, 2012

2013

W chowanego z rozumem. Gry i zabawy, które zmieniły filozofię
(Olga Kłosiewicz)

(Dobro) Wolność zabawy, czyli o kulturze i cywilizacji w aspekcie konieczno...
(Ignacy Szczeniowski)

W TEMACIE ZABAWY — ZABAWA TEMATEM. Ludyczność tematyzowana w środowiskach k...
(Blanka Brzozowska)

Sztuka dla ludzi — między zabawą a przyjemnością
(Agnieszka Bandura)

More >

12, 2011

2013

Neoawangarda, wprowadzenie do sztuki współczesnej
(Grzegorz Dziamski)

Rozwiązania quasi-klasyczne: ich specyfika i artystyczne konsekwencje
(Rafał Boettner-Łubowski)

Nieobecność i negatywność. Odejmowanie według J.F. Lyotarda
(Dagmara Hoduń)

Czym jest ciało w body art?
(Agnieszka Bandura)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout