Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 15, 2013

Gest Orfeusza: fotografia

AbstractDownload articleDownload article

Archeologia modernizmu: kwestia specyfiki medium

AbstractDownload articleDownload article

Obraz wycięty z widoku. O symbolicznym znaczeniu kadru

AbstractDownload articleDownload article

O ideale obróconym w dowcip. Fotografia kompozytowa Francisa Galtona i jej oddźwięki

AbstractDownload articleDownload article

Przyjemna lekkość fotografii. Część 1 — przyjemności ciała

AbstractDownload articleDownload article

Fotografia jako próba odrealnienia przedmiotu przedstawienia

AbstractDownload articleDownload article

Otwarte pole interpretacji dokumentu w nowych mediach

AbstractDownload articleDownload article

Co starego w fotografii? Czyli kilka uwag o hamulcach praktyk wizualnych

AbstractDownload articleDownload article

Performatyka wizualności. Wayang kulit na wyspie Bali

AbstractDownload articleDownload article

Spektakl ciała — akt w polskiej fotografii

AbstractDownload articleDownload article

Bezdroża nieświadomości zbiorowej. O Świeżych wiśniach Anny Baumgart

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout