Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 16, 2013, ss.342

Uwagi o kulturze wizualnej w ujęciu socjologiczno-antropologicznym

AbstractDownload articleDownload article

Film dokumentalny w badaniach nad globalizacją

AbstractDownload articleDownload article

Jeden film z PRL-u. Maciej Drygas jako historyk kultury?

AbstractDownload articleDownload article

Zderzenia filmu z rzeczywistością. Strategie konceptualne w filmach Józefa Robakowskiego

AbstractDownload articleDownload article

W obronie krzyża. Rzecz o używaniu i nadużywaniu symboli w polityce

AbstractDownload articleDownload article

O czym mówią współczesne niemieckie filmy o Hitlerze i III Rzeszy?

AbstractDownload articleDownload article

Filmowe sny artysty… Kilka uwag o Snach Akiry Kurosawy

AbstractDownload articleDownload article

Poszukiwania formalne w kinie lat 50. i 60. Ponadczasowe wartości estetyki neorealizmu włoskiego i francuskiej Nowej Fali

AbstractDownload articleDownload article

Może nic, może coś

AbstractDownload articleDownload article

Wróć do mnie w dzień sądu... Opresja, rozpad, utrata. Obrazy emocji w poezji Izabeli Kawczyńskiej

Download articleDownload article

Wiersze

Download articleDownload article

Homo aestheticus – „przebiegły chłop znad Dolnego Renu”

AbstractDownload articleDownload article

Ekspresja i dekonstrukcjonizm. O możliwości zastosowania teorii Harolda Blooma w interpretacji dzieła sztuki

AbstractDownload articleDownload article

Między słowem a obrazem – kiedy rysunek staje się ilustracją

AbstractDownload articleDownload article

Czy człowiek istnieje tylko konceptualnie? Antropologiczny wątek w myśli Kosutha i Świdzińskiego

AbstractDownload articleDownload article

Rola sztuki akcji w ukształtowaniu specyfiki artystycznej grupy Łódź Kaliska

AbstractDownload articleDownload article

Archiwum – medium pisania, przepisywania i odkrywania historii sztuki krajów peryferii

AbstractDownload articleDownload article

Nie ma ucieczki od instytucji

Download articleDownload article

Historia naturalna, czyli Patyczki Pana Boga

Download articleDownload article

Komentarz Autora do książki Historia naturalna, czyli Patyczki Pana Boga i opis artystycznego projektu, który ta publikacja otwiera

Download articleDownload article

Nowe, do tej pory niepublikowane fragmenty – rozszerzenia książki Historia naturalna, czyli Patyczki Pana Boga

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout