Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 26, 2018, ss.245

Tablecloth. On the definitions of performance

AbstractDownload articleDownload article

performatyka, performance art, teatr

The performative character of aesthetics

AbstractDownload articleDownload article

estetyka, estetyka sztuki popularnej, doświadczenie estetyczne, wartości artystyczne, wartości estetyczne sztuki piękne, sztuka instytucjonalna, sztuka estetyczna, definiowanie sztuki, sztuka absolutna, antysztuka

An artwork as an event – performance reconstructed in imagination

AbstractDownload articleDownload article

performans, performatywność, dzieło-zdarzenie, procesualność

Non-unquestionable relations: some links between conceptual art and performance (part one)

AbstractDownload articleDownload article

antyformalizm, przeciw utowarowieniu sztuki, postartystyczność, sztuka postmedialna

The rhetoric of the truth made visible: the art of performance

AbstractDownload articleDownload article

prowokacja, ciało, samoudręka, wzniosłość

Performative alter ego

AbstractDownload articleDownload article

performer, performance art, instagram, internet art, alter ego, influencer

Photography as a body extension

AbstractDownload articleDownload article

performatywność, aparat wielkoformatowy, decydujący moment, gest fotografowania, selfie

Enchanting the world on the example of "East Side Story" by Igor Grubić. A lesson on the aesthetics of performativeness.

AbstractDownload articleDownload article

estetyka performatywności, performans, przedstawienie, autopojetyczna pętla feedbacku

Janine Antoni’s "Inhabit" as a metaphor of feminine creativity

AbstractDownload articleDownload article

Janine Antoni, performans, fotografia, feminizm, arachnologia, Inhabit

Finding and losing a place. The Łódź underground against the experience of urban everday life

AbstractDownload articleDownload article

sztuka, performans, lokalność, underground, Łódź, poprzemysłowe miasta

"Let the poem be about life". Bogusław Kierc’s lyrics

AbstractDownload articleDownload article

Bogusław Kierc, Julian Przyboś, mit narcyza, duchowość, mistyka i erotyzm

Wybrane

Download articleDownload article

Dolnośląskie Warsztaty Szkła Artystycznego "Eksperyment". E-Glass Festival 2018

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout