Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 12, 2011

Neoawangarda, wprowadzenie do sztuki współczesnej

AbstractDownload articleDownload article

Rozwiązania quasi-klasyczne: ich specyfika i artystyczne konsekwencje

AbstractDownload articleDownload article

Nieobecność i negatywność. Odejmowanie według J.F. Lyotarda

AbstractDownload articleDownload article

Czym jest ciało w body art?

AbstractDownload articleDownload article

Nowoczesne i ponowoczesne powroty realnego ciała

AbstractDownload articleDownload article

Tanatologia stosowana sztuki współczesnej

AbstractDownload articleDownload article

Martwa natura i metamorfozy życia

AbstractDownload articleDownload article

Obraz-tekst. Struktury obrazowe oparte na tekście w konceptualnych i postkonceptualnych pracach Josepha Kosutha i Jana Świdzińskiego

AbstractDownload articleDownload article

Rola pola semantycznego w obrazie

AbstractDownload articleDownload article

Teoria, książki i sztuka

AbstractDownload articleDownload article

Czy nowe media są faktycznie nowe? Kilka uwag na marginesie sporu o definicję nowych mediów

AbstractDownload articleDownload article

Muza… Wariacje na temat jednego pojęcia

AbstractDownload articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout