Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 17, 2014, ss.363

Brecht et Platon: théâtre comme révolution. Défamiliarisation vs. répétition

AbstractDownload articleDownload article

Neoawangarda; wprowadzenie do sztuki współczesnej

AbstractDownload articleDownload article

Podróż do początku

AbstractDownload articleDownload article

Camp, czyli kamp, czyli co?

AbstractDownload articleDownload article

Kamp według Susan Sontag

AbstractDownload articleDownload article

Etos i estetyka muzyki black metalowej

AbstractDownload articleDownload article

Wojenne spektakle gwałtu

AbstractDownload articleDownload article

Maski Nuna

AbstractDownload articleDownload article

Obserwacja, pamięć, obraz. O wierszach Wioletty Grzegorzewskiej

Download articleDownload article

Wiersze

Download articleDownload article

Performatywność sztuki konceptualnej

AbstractDownload articleDownload article

Przestrzeń otwarta – kształt, symetria i dynamiczna narracja w rzeźbie abstrakcyjnej

AbstractDownload articleDownload article

Sztuka interaktywna vs. interakcje społeczne. Analiza strategii sztuki interaktywnej w świetle perspektyw interakcyjnych Ervinga Goffmana

AbstractDownload articleDownload article

Antropologiczne podstawy estetyki w twórczości Marii Gołaszewskiej

AbstractDownload articleDownload article

processes of identity constitution, axiology of person, man as art creator and recipient

Wyobraźnia i obraz jako czynniki konstytuujące warsztat twórczy przy kreacji wizualnej

AbstractDownload articleDownload article

art, workshop, imagination, the image

„Eine herrliche Entspannung in einer blöden Zeit“– Die Breslauer Jahre Oskar Schlemmers

AbstractDownload articleDownload article

Opowiadając Gepperta. Dominiki Kowalewskiej Eugeniusz Geppert. W nierzeczywistość

Download articleDownload article

Acheiropoietos jako prototyp wizerunku?

Download articleDownload article

Obraz w trzech odsłonach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout