Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 18, 2014, ss.311

Eseistyczne meandry wokół abstrakcji

AbstractDownload articleDownload article

Abstrakcyjne wariacje na kształt. O procesach, zasadach i teoriach abstrahowania w percepcji zmysłowej

AbstractDownload articleDownload article

Odyseje abstrakcji. Kilka uwag o abstrakcji i duchowości

AbstractDownload articleDownload article

„Pustynia doznań bezprzedmiotowych” – nowy realizm malarski Kazimierza Malewicza – ekskurs (a)historyczny

AbstractDownload articleDownload article

Die Abstraktion in der modernen Kunst – Bild- „Motiv“ oder künstlerische Strategie?

AbstractDownload articleDownload article

Czy sztuka abstrakcyjna może być performatywna?

AbstractDownload articleDownload article

Informel i sztuka mediów. Na przykładach twórczości Józefa Robakowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Ekspresjonistyczny horyzont abstrakcjonizmu

AbstractDownload articleDownload article

Początki sztuki abstrakcyjnej w Polsce na przykładzie twórczości ekspresjonistów poznańskich związanych z czasopismem „Zdrój” (1917–1922)

AbstractDownload articleDownload article

Wzniosła bezprzedmiotowość. Abstrakcja w malarstwie Paula Cézanne’a

AbstractDownload articleDownload article

Waclaw Szpakowski et le point originel

AbstractDownload articleDownload article

Piechur linii. Twórczość Wacława Szpakowskiego na tle abstrakcji geometrycznej w sztuce XX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Abstrakcja w fotografii; próba narracji poza znaczeniem

AbstractDownload articleDownload article

Puste miejsce po. Powrót do wierszy Jacka Bieruta

Download articleDownload article

Wiersze

Download articleDownload article

Głos Artysty, czyli o strategii i sytuacji artystycznej

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout