Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 23, 2017, ss.276

Sztuka wysoka i niska

AbstractDownload articleDownload article

Low art, high art, popular art, mass, art, hierarchical untolerance, hierarchical tolerance, hierarchical pluralism

Antyspektakl i inne formy artystycznych zmagań ze spektakularnością

AbstractDownload articleDownload article

scpectacle, society, culture, market, politics

Sztuka jako spektakl. Rozważania nad komunikatem medialnym

AbstractDownload articleDownload article

new media/ mediality, virtual community, spectacular art, media art, virtual culture, art, control, identity

Możliwości interpretacji sztuki akcyjnej

AbstractDownload articleDownload article

artistic experience, intermediality, action art, fluxus, postmodernism

Jaka piękna katastrofa

AbstractDownload articleDownload article

Death, art, tragedy, sensation, popularization

Spektakularność fotografii

AbstractDownload articleDownload article

Iconsosphere, history and theory of photography, cultural communication, cultural competence

Spektakularne miejsce zdjęć w historii fotografii i kultury

AbstractDownload articleDownload article

Iconic photography, symbolic photographs, photography in media, decisive moment

Hedonizm imaginatywny, kino postfabularne i przestrzeń wyzwolona z narracji. Hobbit Petera Jacksona

AbstractDownload articleDownload article

imaginative hedonism, post-feature, narration, visualization

Autotelizacja designu - autonomia formy. Krytyka mitu przeznaczenia

AbstractDownload articleDownload article

form/function, design-idea, functionalism, industrial design

Od fikcji literackiej do praktyki artystycznej. Cyberpunkowe wizje rzeczywistości wirtualnej

AbstractDownload articleDownload article

Cyberpunk, immersion, widened reality, digital art, virtual reality

Wobec nadmiaru. Pomiędzy odczuciem, a analizą tekstu

AbstractDownload articleDownload article

New Polish poety, poetical language, internal experience, ‘budd hist non -involvement ’

Wybór wierszy

Download articleDownload article

Nowa estetyka, czyli: krokiem marszowym wstecz!

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout