Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 25, 2018, ss.275

Kiedy wreszcie przemówi Eurydyka

AbstractDownload articleDownload article

patriarchate, women's rights, western culture, feminism and civilisational progres

Estetyka wobec feminizmu

AbstractDownload articleDownload article

androgyne, feminist aesthetics, gender aesthetics, feminism, women's art

Problem nagości, tożsamości i dorastania (w dziełach współczesnych artystek)

AbstractDownload articleDownload article

feminism, nakedness, identity

#tropy#feminizm

AbstractDownload articleDownload article

olimpia, feminism, social media, instagram, sad girls, woman rights, breasts, nipple, ninetieswave

Zawoalowana i bezpośrednia. Uwagi o feminoświatach Marii Pinińskiej-Bereś i Ewy Partum

AbstractDownload articleDownload article

feminism, masculinism, corporeality, pink

Download articleDownload article

Feministyczne gry z autobiografią

AbstractDownload articleDownload article

literature, autobiography, feminism, reading strategy, feminist literary criticism, female autobiography

Kobieta jest nomadą, kobieta jest artystką. Spojrzenie na Panny młode w podróży Pippy Bacca i Silvii Moro w feministycznym ujęciu Rosi Braidotti

AbstractDownload articleDownload article

female subjectivity, art as relations, nomadism, hospitality

Polski feminizm – paradygmaty

AbstractDownload articleDownload article

polish feminism, ideology, social status, languageof artistic expresion, engaged art

Metafizyczność literatury. Przypadek Antoniego Matuszkiewicza

AbstractDownload articleDownload article

Antoni Matuszkiewicz, poetry, revealing, metaphor, mystical

Wiersze

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout