Articles

Karol Maliszewski

Articles

Go to page: 12 > >>

„Obrazowość” poetycka. Notatki o niektórych twórcach i przejawach

AbstractDownload article

obraz poetycki, ekfraza, przekład intersemiotyczny, fotografia, poetic image, ekphrase, inter-semiotic translation, photography

Nie do śmiechu... Wokół kwestii humoru w poezji współczesnej

AbstractDownload article

ridicule, provocation, corporeality, Zadura, Różewicz, Jaworski

Obserwacja, pamięć, obraz. O wierszach Wioletty Grzegorzewskiej

Download article

"Śmiertelne wydłubywanie słów". O twórczości Zygmunta Krukowskiego

AbstractDownload article

Zygmunt Krukowski, poetry, philosophy, Heraclitus, Nowa Ruda

Wróć do mnie w dzień sądu... Opresja, rozpad, utrata. Obrazy emocji w poezji Izabeli Kawczyńskiej

Download article

Metafizyczność literatury. Przypadek Antoniego Matuszkiewicza

AbstractDownload article

Antoni Matuszkiewicz, poetry, revealing, metaphor, mystical

Za zasłoną - by być... Wybór i jego konsekwencje

Download article

Wobec nadmiaru. Pomiędzy odczuciem, a analizą tekstu

AbstractDownload article

New Polish poety, poetical language, internal experience, ‘budd hist non -involvement ’

Metaphysics of literature. The case of Antoni Matuszkiewicz

AbstractDownload article

Antoni Matuszkiewicz, poetry, revealing, metaphor, mystical

Puste miejsce po. Powrót do wierszy Jacka Bieruta

Download article

Krzysztof Śliwka, czyli "wierność muzyce buntu"

AbstractDownload article

Trudna sztuka skowytu

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout