Articles

Andrzej Kostołowski

Articles

Humor i sztuka. Uwagi typ(k)ologiczne

AbstractDownload article

Irony, Humor, Dadaism, Marcel Duchamp, Fluxus, Sensibilism

Odyseje abstrakcji. Kilka uwag o abstrakcji i duchowości

AbstractDownload article

Zawoalowana i bezpośrednia. Uwagi o feminoświatach Marii Pinińskiej-Bereś i Ewy Partum

AbstractDownload article

feminism, masculinism, corporeality, pink

Impied and direct. Remarks on Femino-worlds of Maria Pinińska-Bereś and Ewa Partum

AbstractDownload article

feminism, masculinism, corporeality, pink

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout