Articles

Agnieszka Bandura

Articles

Abstrakcyjne wariacje na kształt. O procesach, zasadach i teoriach abstrahowania w percepcji zmysłowej

AbstractDownload article

Sztuka dla ludzi — między zabawą a przyjemnością

AbstractDownload article

Czym jest ciało w body art?

AbstractDownload article

W oparach absurdu. Przedmiot surrealistyczny

AbstractDownload article

humor, absurd, nonsense, surreal object, catharsis

Przestrzeń otwarta – kształt, symetria i dynamiczna narracja w rzeźbie abstrakcyjnej

AbstractDownload article

Kategoria a priori w fenomenologii Mikela Dufrenne’a

AbstractDownload article

Nie ma ucieczki od instytucji

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout