Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

FROM ICONIC VACANCY TO SOCIAL IMAGINATION Toward Jochen Gerz’s The Square of the European Promise in Bochum1

  1. Marion Hohlfeldt

Abstract

 

OD IRONICZNEJ NIEOBECNOŚCI DO WYOBRAŹNI SPOŁECZNEJ. ‘PLAC EUROPEJSKIEJ OBIETNICY’ W BOCHUM – JOCHEN GERZ
Od 1973 do 1975 roku Jochen Gerz odwołuje się do zakazu Dekalogu dotyczącego idolatrii w celu wytworzenia stanu subtelnego rozczarowania co do roli obrazu. Ten charakterystyczny „pustostan” pojawia się w wielu jego utworach, zwłaszcza w projektach „kontr-pomnikowych”, w których publiczność sama posługuje się wyobraźnią niezbędną do wizualizacji, które mają być zapamiętane. W jego projekcie – w którym z centralnego miejsca w Saarbrücken wyjmowano płyty brukowe, na których były nazwy cmentarzy żydowskich w Niemczech do 1933 roku – ta „ironiczna nieobecność” przypomina o pierwszym w judeochrześcijańskiej tradycji „przechwytywania obrazu”, które wspomina film Lanzmana pt. Shoah. Konferencja zajmuje się niektórymi aspektami odbudowy pamięci w pracach Jochena Gerza. Marion Hohlfeldt jest starszym wykładowcą historii sztuki na Uniwersytecie Rennes 2. Zajmuje się historią sztuki i przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich piętnastu lat. Jest szefem programu badawczego zatytułowanego PAKT (Pratiques Artistiques, Contextes et Territoires, Denis Briand) oraz MAPS (Mistrzowie Sztuki i Przestrzeni Publicznej – w trakcie tworzenia). Była dyrektorem naukowym międzynarodowej konferencji zatytułowanej Faire la Cité. Création et Gouvernance des imaginaires Urbain (2016), a także brała udział w programie europejskim zatytułowanym Wyprawy, 2013–2014. Opublikowała kilka artykułów na temat komunikacji oraz książki na temat sztuki w sferze publicznej, autorstwa i udziału społeczeństwa, także Jochen Gerz. Res Publica – Prace publiczne 1968–1999, 1999, (z Andreasem Hapkemeyer), Parasite (s) – Une stratégie de creation, 2010, (z Pascale Borrel) i Mouvement, Lumière i Le GRAV 1960–1968, 2013 (z Laurence Imbernon). Przygotowuje obecnie pierwszą monograficzną książkę o twórczości Jochena Gerza.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu

21, 2016

Strony od 154 do 172

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy