FROM ICONIC VACANCY TO SOCIAL IMAGINATION Toward Jochen Gerz’s The Square of the European Promise in Bochum1

  1. Marion Hohlfeldt

Abstract

 

OD IRONICZNEJ NIEOBECNOŚCI DO WYOBRAŹNI SPOŁECZNEJ. ‘PLAC EUROPEJSKIEJ OBIETNICY’ W BOCHUM – JOCHEN GERZ
Od 1973 do 1975 roku Jochen Gerz odwołuje się do zakazu Dekalogu dotyczącego idolatrii w celu wytworzenia stanu subtelnego rozczarowania co do roli obrazu. Ten charakterystyczny „pustostan” pojawia się w wielu jego utworach, zwłaszcza w projektach „kontr-pomnikowych”, w których publiczność sama posługuje się wyobraźnią niezbędną do wizualizacji, które mają być zapamiętane. W jego projekcie – w którym z centralnego miejsca w Saarbrücken wyjmowano płyty brukowe, na których były nazwy cmentarzy żydowskich w Niemczech do 1933 roku – ta „ironiczna nieobecność” przypomina o pierwszym w judeochrześcijańskiej tradycji „przechwytywania obrazu”, które wspomina film Lanzmana pt. Shoah. Konferencja zajmuje się niektórymi aspektami odbudowy pamięci w pracach Jochena Gerza. Marion Hohlfeldt jest starszym wykładowcą historii sztuki na Uniwersytecie Rennes 2. Zajmuje się historią sztuki i przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich piętnastu lat. Jest szefem programu badawczego zatytułowanego PAKT (Pratiques Artistiques, Contextes et Territoires, Denis Briand) oraz MAPS (Mistrzowie Sztuki i Przestrzeni Publicznej – w trakcie tworzenia). Była dyrektorem naukowym międzynarodowej konferencji zatytułowanej Faire la Cité. Création et Gouvernance des imaginaires Urbain (2016), a także brała udział w programie europejskim zatytułowanym Wyprawy, 2013–2014. Opublikowała kilka artykułów na temat komunikacji oraz książki na temat sztuki w sferze publicznej, autorstwa i udziału społeczeństwa, także Jochen Gerz. Res Publica – Prace publiczne 1968–1999, 1999, (z Andreasem Hapkemeyer), Parasite (s) – Une stratégie de creation, 2010, (z Pascale Borrel) i Mouvement, Lumière i Le GRAV 1960–1968, 2013 (z Laurence Imbernon). Przygotowuje obecnie pierwszą monograficzną książkę o twórczości Jochena Gerza.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu

21, 2016

Strony od 154 do 172

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy